Nie żyje płk dypl. pil. Józef Pęcko


W dniu 18 grudnia 2017 roku, zmarł w Warszawie płk dypl. pil. Józef PĘCKO zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP


     W dniu 18 grudnia 2017 roku, zmarł w Warszawie płk dypl. pil. Józef PĘCKO, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału
   Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
     Sylwetka biograficzna płk. Pecki, w opracowaniu kol. Jana Urbaniaka - tutaj.
__________________________________________________________________________________________________________________________


 
Sprawozdanie z uczestnictwa w uroczystości pogrzebowej ppłk. pil. Franciszka Kornickiego.
                Autor: Jan Urbaniak, Kornicki.pdf

 __________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z podróży historycznej na Ukrainie w dniach 24-29 czerwca
2016 roku
.

 

Klub Seniorów 103 Pułku Lotnictwa Oddziału Warszawsko - Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
  zorganizował w dniach 24-29 czerwca 2016 r. podróż historyczną „Szlakiem Lotnictwa Polskiego w Wojnie Polsko-Rosyjskiej 1919-1920„
 
na Ukrainie.

Celem podróży było:

 -  poznanie miejsc związanych z powstaniem polskiego lotnictwa wojskowego i jego działaniami bojowymi w obronie granic i niepodległości Polski
w latach 1918-1920,

 -  zwiedzenie miejsc wpisanych w historię i tradycje oręża polskiego w okresie Pierwszej
i Drugiej Rzeczypospolitej.

 -  poznanie zabytków mających wielką wartość dla historii i kultury narodu polskiego.

Dzięki zaangażowaniu organizującego tę podróż płk dypl. pil. inż. Jana URBANIAKA, a także opiekuna merytoryczno historycznego
    płk nawig. mgr inż. Tadeusza KRZĄSTKA przygotowany dość ambitny program podróży został zrealizowany, a mianowicie:

Dzień pierwszy to przede wszystkim podróż, którą mimo dużych odległości urozmaicił wspólny obiad w Kasynie w Zamościu,
 a przychylność funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawiła, ze odprawa graniczna w HREBENNEM trwała krótko i mimo 37 st. upału udało
 się jeszcze tego samego dnia zwiedzić zamek i stary rynek w ŻÓŁKWI oraz spotkać się z ks. prał. Józefem LEGOWICZEM, który umożliwił
 zwiedzenie Krypty Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława ŻÓŁKIEWSKIEGO
 w Kolegiacie św Wawrzyńca. Dzień zakończyła wspólna kolacja w Domu Pielgrzyma Lwowskiej Akademii Papieskiej we Lwowie.

 

   

 

Następny dzień to przejazd do ZADWÓRZA gdzie po forsownym marszu uczestnicy podróży dotarli do mogił wojennych żołnierzy batalionu
 kpt. Bolesława Zajączkowskiego, którzy w dniu 17 sierpnia 1920 roku stoczyli heroiczny bój z oddziałami 1 Armii Konnej S. Budionnego i gdzie miał
 miejsce największy dzienny wysiłek bojowy III Dywizjonu Lotniczego płk pil. Ludomiła Rayskiego.

   

 

Dalsze zwiedzanie to zamek Króla Jana III Sobieskiego w OLESKU oraz zespół Parkowo-Pałacowy Koniecpolskich w PODHORCACH,
 a po tym przejazd do BRODÓW na ukraiński obiad i tam zwiedzanie największego polskiego cmentarza wojennego z 1920 r.

Duże tempo tego dnia pozwoliło jeszcze zwiedzić ŁAWRĘ POCZAJOWSKĄ  (tzw. „Częstochowę Rusi Zachodniej”).
 Dzień zakończył się w KRZEMIEŃCU, gdzie mimo zmęczenia integracyjna kolacja dodała ducha wspólnemu śpiewaniu.

 

 

 

W trzecim dniu nasz przewodnik płk Tadeusz KRZĄSTEK zaprowadził uczestników wycieczki do Muzeum Słowackiego w KRZEMIEŃCU,
 w którego restaurację był zaangażowany osobiście, a następnie zwiedziliśmy Kościół Polski, Liceum Krzemienieckie, Górę Bony gdzie spod ruin
 XVI zamku można podziwiać piękną panoramę KRZEMIEŃCA. Po południu wyjechaliśmy do WIŚNIOWCA, aby zwiedzić tamtejszy zamku
 Książąt Wiśniowieckich, a następnie do ZBARAŻA z zamkiem Wiśniowieckich, Fortecą z 1648 r. i Kościołem Polskim. Wspólna kolacja
 w Krzemieńcu ukoronowała atrakcje dnia trzeciego.

 

 

Następnego dnia udaliśmy się do TARNOPOLA, gdzie piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu miasta, a rejs statkiem uatrakcyjnił pobyt
 w tym pięknym mieście. 

Po południu odwiedziliśmy cmentarz w ZBOROWIE, a dzień zakończyliśmy w Hotelu we Lwowie-Brzuchowicach, gdzie spotkali się z nami
 oficerowie Armii Ukraińskiej reprezentujący Klub Garnizonowy we LWOWIE.

 

 

 

 

Piątego dnia lekkie załamanie pogody zmusiło nas do zmiany planu podróży i dzień ten przeznaczony został na zwiedzanie miasta LWOWA.


 

Doskonałe przygotowanie naszego przewodnika pozwoliło zapoznać się z historią miasta
 i zwiedzić zabytki m.in. Katedrę Łacińską, Cerkiew Garnizonową, Katedrę Ormiańską, Muzeum Sobieskich, Muzeum Historyczne.
 W czasie zwiedzania przewodnik przekazywał informacje historyczne związane z lotnictwem: na Placu Maryjnym, przed Hotelem
 „George” i Pałacem Potockich.

 

W dniu tym uczestnicy podróży zostali zaproszeni do rezydencji Księdza Arcybiskupa Mirosława MOKRZYCKIEGO, któremu w obecności
 delegacji „Oddziału Warszawsko Maz. Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP” oraz „Stowarzyszenia Promocja 77 WOSL”
 z Pocztem Sztandarowym przekazano stosowne pamiątki od lotników.

Ostatni dzień to pobyt na CMENTARZU ORLĄT LWOWSKICH, gdzie delegacja „Oddziału Warszawsko Maz. Stowarzyszenia Seniorów
 Lotnictwa Wojskowego RP” oraz „Stowarzyszenia Promocja 77 WOSL” z Pocztem Sztandarowym oddała hałd i złożyła wieńce - Szachownice
 Lotnicze - na grobie por. pil Stefana STECA (który po raz pierwszy jako swój znak rozpoznawczy umieścił biało-czerwoną szachownicę
 na swoim samolocie) oraz przy mauzoleum poległych pilotów amerykańskich z 7 Eskadry Lotniczej.

       

 

Szczególnie miłą niespodzianką dla uczestników podróży była aranżacja artystyczna poświęcona Orlętom Lwowskim.
 Ten wzruszający występ został zorganizowany przez Panią Alicję KRYJAK i wspaniale wykonany przez najmłodszych, ale z wielkich
 sercem, uczestników podróży w osobach: Weroniki SĘK, Wiktorii SZEWCZYK i Michała RYBIŃSKIEGO.

Dzięki uprzejmości Kierownictwa MON, a w szczególności Dowództwa 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie
 42 członków naszej organizacji wraz z członkami Rodzin mogło podróżować w komfortowych warunkach użyczonym autokarem
 wojskowym wraz z kierowcami, których przychylność i życzliwość jest nie do przecenienia tym bardziej, że większość uczestników
 podróży to koleżeństwo zaawansowane wiekowo. Duże uznanie i podziękowanie należycie się organizatorowi podróży
 płk dypl. pil. Janowi URBANIAKOWI oraz przewodnikowi wycieczki Panu płk nawig. inż. Tadeuszowi KRZĄSTKOWI,
 którego merytoryczna wiedza pozwoliła w szczegółach poznać dzieje lotnictwa wojny 1918-1920 roku. Ponadto organizatorzy
 podróży składają podziękowanie oficerom Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Nadbużańskiego Oddziału SG za pomoc
 w sprawnym przeprowadzeniu odprawy granicznej
co miało szczególne znaczenie, ponieważ wielu uczestników podróży
 historycznej było już w podeszłym wieku i wymagało większej troski i opieki.

                                                                                                                                      płk dypl. pil. Jan Urbaniak


 

______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                          "SZLAKIEM WALK LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU
Dzięki możliwościom, jakie stwarza „Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, Oddział Warszawsko – Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, mógł zorganizować w dniu 24 września 2015 r. czwartą edycję „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku”. W br. w podróży obok naszego Oddziału uczestniczyły oddziały: Tomaszowski i Śląski oraz Stowarzyszenie Lotników Polskich, Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa, Związek Żołnierzy WP, Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszenie Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy, Związek Strzelecki „Strzelec”.
Bardzo bogaty program zamierzenia perfekcyjnie zaplanował a następnie bezbłędnie zrealizował członek Oddziału i prezes Klubu 3. DLMB kol. płk w st. spocz. dr inż. Henryk CZYŻYK.  Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie w społeczności miejscowej a przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej, poświęcenia lotników z 212. Eskadry Bombowej poległych w obronie ojczyzny w 1939 roku. Obok władz lokalnych i przedstawicieli mediów udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z Kociszewa, Technikum Lotniczego z Pabianic, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich z Poddębic, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z Dłutowa, a w nim Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku i Gimnazjum.
Program obejmował wizytę w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, w którym zwiedzono m. in. salę poświęconą 212. Eskadrze Bombowej a następnie trzy z czterech miejsc zestrzelenia samolotów bombowych PZL-37 „ŁOŚ” przez lotnictwo niemieckie we wrześniu 1939 r. Uroczystości upamiętniające z udziałem władz miejscowych, okolicznej ludności i młodzieży szkolnej odbywały się: przy grobach poległych lotników na cmentarzu parafialnym w Drużbicach, w miejscu upadku jednego z samolotów przy pamiątkowym obelisku w Patoku oraz w Dłutówku w lesie przy pomniku i makiecie samolotu „ŁOŚ”.
Wszędzie tam odegrany został przez trębacza Orkiestry Wojskowej z Bytomia sygnał „Śpij Kolego” a przy dźwiękach werbli delegacje Stowarzyszeń, Szkół i urzędów złożyły wieńce, wiązanki kwiatów a także zapalono znicze. W Drużbicach i Dłutówku odegrany został przez orkiestrę wojskową „Hymn Państwowy” i, „Marsz Lotników”. W Dłutówku odbył się apel poległych z udziałem Kompanii Honorowej ze Sztandarem 32. BLT z Łasku i przy dźwiękach werbli orkiestry wojskowej.
Na zakończenie podróży zwiedzano infrastrukturę lotniska 32. BLT w Łasku oraz kolekcję wycofanych ze służby samolotów, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”. Miłym epizodem w czasie ostatniego etapu było „spotkanie pokoleń” – dowódcy 10. plm w Łasku w latach 1962-1966 płk pil. dr Janusza Kowalskiego z obecnym dowódcą 32. BLT płk dypl. pil. Ireneuszem Nowakiem.
 
     
 
  

20 LAT ODDZIAŁU WARSZAWSKO- MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA
 
   Minęło 20 lat funkcjonowania Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia.
  
   Prezentujemy dokumenty dokumentujące powstanie Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia:
 "ZARYS HISTORII ODDZIAŁU WARSZAWSKO -MAZOWIECKIEGO

STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO"
 
    
 
 
   Z okazji 20. rocznicy powstania Oddziału Warszawsko - Mazowieckiego SSLW RP, wydana została książka autorstwa naszego kolegi,  płk. dr. inż. Henryka Czyżyka pod tytułem "Zarys historii Oddziału Warszawsko - Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego  Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994 - 2014."
    Książka zawiera 188 stron i opisane w niej jest pięć kolejnych kadencji działalności Oddziału, noty biograficzne prezesów, wiceprezesów, sekretarzy
i skarbników, wykaz Szkół Patronackich oraz zamieszczonych w niej jest wiele kolorowych zdjęć z uroczystości i podróży patriotyczno - historycznych   organizowanych przez Oddział.
   Książkę można nabyć u  pil. Jerzego Kozarka, tel. 22-403 70 34, kom. 600 816 044 lub u płk. dr. inż. Henryka Czyżyka, tel. 22-409 59 63, kom. 603 959 403,  e-mail: henrykczyzyk@o2.pl